• Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. Powstaďż˝cy z batalionu Kiliďż˝ski odpoczywajďż˝ po zdobyciu Cafe Clubu na rogu Nowego ďż˝wiatu i Al. Jerozolimskich.


  • Kalina Jďż˝drusik, ?Kabaret Starszych Panďż˝w ? KALORYFERIA?, 1965 r.


  • Karlove Vary i Oďż˝omuniec na fotografiach z lat 50. Karlove Vary. Nabrzeďż˝e Mďż˝yďż˝skie. Kolumnada mďż˝yďż˝ska. Za niďż˝ budynek Sanatorium III.


  • Awinion i Lourdes na fotografiach z lat 50. Avinion. Rue Rempart Saint-Roch. Po lewej fragment murďż˝w obronnych miasta.


  • Polska wyprawa naukowa na Spitsbergen. 1957-1958 r. Spitsbergen. Prďż˝ba motoru.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.