• "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Lech Kaczyďż˝ski, Prezydent Polski, Aleksander Szczygďż˝o, ďż˝wczesny Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Krzysztof Putra, poseďż˝ na Sejm PR, Ks. Roman Indrzejczyk, kapelan Prezydenta RP. Spotkanie z Powstaďż˝cami Warszawskimi w Parku Wolnoďż˝ci, 30 lipca 2009.


  • Szkocja, Wyspy Owcze, Islandia i Norwegia na pocztďż˝wkach z poczďż˝tku XX wieku. Islandia. "Chrzest polarny". Zaďż˝oga zgromadzona na pokďż˝adzie statku pďż˝ywajďż˝cego po wodach polarnych. 14 lipca 1908.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Bloki mieszkalne wzdďż˝uz trasy W- Z. Widok z pl. Dzierďż˝yďż˝skiego (ob. Bankowego). W tle wieďż˝a koďż˝cioďż˝a Ewangelicko - Reformowanego.


  • Stany Zjednoczone. Nowy York. lata 30. The Park Row Building.


  • Tatrzaďż˝skie krajobrazy na fotografiach z lat 2008-2010. Dolina Wierchcicha i Tatry Zachodnie. Widok z Gďż˝adkiej Prze��czy.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.