• Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Panorama pl. Staromiejskiego. Po lewej budynek Ratusza z pďż˝nogotyckďż˝ wie��; w tle Koďż˝ciďż˝ Najďż˝wiďż˝tszej Marii Panny przed Tynem.


  • Paryďż˝. 1900-1910 r. Plac Zgody nocďż˝. W ďż˝rodku obelisk z Luksoru. W tle hďż˝tel de Crillon (z lewej) i hďż˝tel de la Marine (z prawej)


  • "Liliputy Europy". 1950-1960 r. Monako. Jeden z hoteli.


  • Bristol i Oksford na fotografiach z lat 50. Oksford. Biblioteka g��wna.


  • Londyn. lata 60. Jewel House. Tower of London.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.