• Buďż˝garia. lata 60. Baczkowo. Schody prowadzďż˝ce w gďż˝ry.


  • Czechosďż˝owacja. Praga. lata 30. Praga. Rynek Staromiejski. Ratusz Staromiejski.


  • Francja. 1950-1960. Fragment akweduktu Pont-du-Gard.


  • Afganistan na fotografiach z lat 60. Miejscowa ludno�� pozuje do zdjďż˝cia.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Plaďż˝a nadwiďż˝laďż˝ska. Dzieci bawiďż˝ce siďż˝ w wodzie.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.