• Twoja Klisza z Powstania 2011. Zdjďż˝cie konkursowe. Powstaniec - zdj. Kris.


  • Warszawa na fotografiach Danuty Szlajmer z lat 1954 - 1972. Kwitnďż˝ce drzewa na placu Defilad. W tle Paďż˝ac Kultury i Nauki.


  • Paryďż˝. 1900-1910 r. Hďż˝tel de Sens. Widok z Rue de l'Ave Maria.


  • Paryďż˝. lata 50. Gmach NATO. Widok z Ogrodďż˝w Trocadero.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Plaďż˝a nadwiďż˝laďż˝ska. Dzieci bawiďż˝ce siďż˝ na plaďż˝y.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.