• Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Hotel Bristol. Widok od ulicy Krakowskie Przedmieďż˝cie.


  • Toruďż˝ na fotografiach z lat 50. Naroďż˝nik rynku od strony koďż˝cioďż˝a NMP.


  • Buďż˝garia. lata 60. Nesebyr. Mďż˝czyzna przy studni.


  • Czechosďż˝owacja. lata 60. Ostrawa. Nowy Ratusz. Widok z ul. 30 kwietnia.


  • Wďż˝ochy. Wenecja. lata 50. Fragment Bazyliki ďż˝w. Marka.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.