• Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Getto Warszawskie. Handel uliczny w Warszawskim getcie.


  • Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. Powstaďż˝cy myjďż˝ siďż˝ na podwďż˝rzu jednej z kamienic.


  • Warszawa. Uroczystoďż˝ci 1000-lecia Paďż˝stwa Polskiego. Defilada na ulicy Marszaďż˝kowskiej na wysokoďż˝ci kina "Polonia".


  • Praga. lata 50. Praga. Most Karola. Widok w kieruku ul. Mosteckiej.


  • Szwajcaria. lata 50. Lucerna. Most Kapellbrucke. Wieďż˝a ciďż˝nieďż˝.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.