• Namibia. 2011 r. Chďż˝opcy z prowincjonalnej, publicznej szkoďż˝y w Gunichas.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Widok z ul. Na Kampďż˝ na "Praskďż˝ Wenecjďż˝".


  • Stany Zjednoczone. Nowy York. lata 60. Holl w gmachu ONZ.


  • Stany Zjednoczone. Nowy York. lata 60. Sala posiedzeďż˝ ONZ.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Ul. Nowy ďż˝wiat w kierunku ul. Krakowskie Przedmieďż˝cie. Po lewej wieďż˝a koďż˝cioďż˝a ďż˝w. Krzyďż˝a.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.