• Warszawa i Milanďż˝wek na fotografiach z lat 1910 -1920. Milanďż˝wek. Waleria Morozowicz w ogrodzie wďż˝asnym.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Weronika Grozdew-Koďż˝aciďż˝ska i Rafaďż˝ ?Praczas? Koďż˝aciďż˝ski. Autorzy nowej aranďż˝acji i wykonawcy utworu ?Fotoplastykon? .


  • Praga. lata 50. Praga. Hradczany. Katedra ďż˝w. Witta. Widok od strony wschodniej.


  • Dania. lata 60. Kopenhaga. Port. Widok z Langelinie.


  • Wďż˝ochy. lata 50. Mediolan. Wieďż˝owiec mieszkalny.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.