• Twoja Klisza z Powstania 2010. Zdjďż˝cie konkursowe. Odpoczynek powstaďż˝cďż˝w.


  • Powstanie Warszawskie. Stare Miasto w poďż˝owie sierpnia 1944 roku. Z dachu domu przy ulicy Kiliďż˝skiego widaďż˝ byďż˝o pďż˝onďż˝ce wieďż˝e koďż˝cioďż˝a Paulinďż˝w przy Nowomiejskiej.


  • Buďż˝garia. lata 60. Nesebyr. Ruiny cerkwii ďż˝w. Jana Aliturgetosa


  • Paryďż˝. 1900-1910 r. ďż˝uk Triumfalny na placu Charles'a de Gaulle'a.


  • Londyn. lata 50. Tower. Zamek warowny z 1078 roku. Brama wjazdowa do zamku.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.