• Twoja Klisza z Powstania 2010. Zdjďż˝cie konkursowe. Patrol powstaďż˝czy na ul. Mostowej.


  • Krakďż˝w i okolice lata 50. Cieszyn. Wieďż˝a ratuszowa.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Petersburg. Marynarz na warcie przy Aurorze. Na zdjďż˝ciu Danuta Szlajmer z matkďż˝.


  • Japonia. lata 60. Kioto. ďż˝wiďż˝tynia na Wzgďż˝rzu Maruyama.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. ďż˝azienki Krďż˝lewskie zimďż˝. Pies na ďż˝niegu.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.