• "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Tomasz Merta, Wiceminister Kultury I Dziedzictwa Narodowego z ďż˝wczesnym Ministrem Kultury Kazimierzem Ujazdowskim. Wyrďż˝czenie nagrďż˝d ?Sybilla?, Zamek Krďż˝lewski w Warszawie, 16 maja 2007.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Krzysztof Gajewski i Maciej Szal. Autorzy tej wystawy, na co dzieďż˝ fotografowie zajmujďż˝cy siďż˝ technikďż˝ stereoskopowďż˝.


  • Toruďż˝ na fotografiach z lat 50. Pomnik Mikoďż˝aja Kopernika na Rynku Staromiejskim.


  • Awinion i Lourdes na fotografiach z lat 50. Lourdes. Stacja kolejki szynowej Le Pic du Jer.


  • Szwajcaria. lata 50. Alpy. Droga nad jeziorem gďż˝rskim.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.