• Milanďż˝wek 1910-1920. Dworzec Kolei Warszawski-Wiedeďż˝skiej powstaďż˝y w 1901 roku.


  • Toruďż˝ na fotografiach z lat 50. Gotycka wieďż˝a koďż˝cioďż˝a p.w. ďż˝w. Jakuba.


  • Opole. VIII Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Zespďż˝ "Quorum".


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Hradczany. Barokowa fontanna z roku 1686 dzieďż˝a Hieronima Kohla na drugim dziedziďż˝cu Zamku Praskiego.


  • Chiny. lata 50. Pekin. Zakazane Miasto. ďż˝wiďż˝tynia na skale.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.