• Kolekcja pocztďż˝wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Stary to spďż˝r jest lecz niegďż˝upi: Letnia Dziewczyna oraz Kupid, 1897.


  • Warszawa. Uroczystoďż˝ci 1000-lecia Paďż˝stwa Polskiego. Defilada na ulicy Marszaďż˝kowskiej na wysokoďż˝ci kina "Polonia".


  • Toruďż˝ na fotografiach z lat 50. Baszta "Go��bnik". Widok od strony Bulwaru Filadelfijskiego.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Szkodra. Kobiety albaďż˝skie w strojach regionalnych.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. Letnisko podwarszawskie. Kobiety na leďż˝nej hustawce.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.