• Krďż˝g W. Wieteski. Edward Dwurnik ? artysta.


  • Krďż˝g W. Wieteski. ďż˝p. Stanisďż˝aw Wieteska ? Dziadek.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Tyďż˝ski Dwďż˝r i widok na koďż˝ciďż˝ Najďż˝wiďż˝tszej Marii Panny przed Tynem od wschodu.


  • Wďż˝gry. lata 60. Budapeszt. Bastion Rybacki. Pďż˝askorzeďż˝by z cokoďż˝u pomnika ďż˝w. Szczepana.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Lwďż˝w. Cmentarz ďż˝yczakowski. Grďż˝b Iwana Franki.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.