• Twoja Klisza z Powstania 2010. Zdjďż˝cie konkursowe. Cheďż˝m powstaďż˝czy.


  • Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. Chďż˝opiec niosďż˝cy pďż˝aszcze. Ul. Piwna.


  • "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Gen. bryg. Stanisďż˝aw Na��cz-Komornicki, Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari . Uroczystoďż˝ci pod Pomnikiem Polskiego Paďż˝stwa Podziemnego, 1 sierpnia 2009


  • Szwajcaria. lata 50. Alpy. Fragment wioski.


  • Palestyna na fotografiach z lat 1920 - 1939. Jerozolima. Widok na Pole Krwi.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.