• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Podwďż˝rze na Starym Mieďż˝cie.


  • "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Barbara Mamiďż˝ska, dyrektor Biura Kadr I Odznaczeďż˝ Kancelarii Prezydenta Polski. Spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyďż˝skiego z Powstaďż˝cami Warszawskimi w Parku Wolnoďż˝ci, 30 lipca 2006.


  • Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Portret przy murze.


  • Paryďż˝. lata 50. Sala koncertowa Folies Bergere. Widok z Rue de la Boule Rouge.


  • Francja. 1950-1960. Marsylia. Ruch uliczny w centrum miasta.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.