• ďż˝wiat sprzed 100 lat na szklanych pozytywach. 1900-1910 r. Szwajcaria. Sisikon. Panorama miasteczka. Jezioro Czterech Kantonďż˝w.


  • Krďż˝g W. Wieteski. ďż˝p. Stanisďż˝aw Wieteska ? Dziadek.


  • Krďż˝g W. Wieteski. Elďż˝bieta i Wďż˝adysďż˝aw Wieteska ? emerytowani : pielďż˝gniarka i szef kuchni. "


  • Karlove Vary i Oďż˝omuniec na fotografiach z lat 50. Karlove Vary. Nabrzeďż˝e Mďż˝yďż˝skie. W ďż˝rodku barokowa kamienica Pod Zďż˝otym Woďż˝em. (hotel Petr) z 1706 r. ? najstarsza kamienica w mieďż˝cie.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Petersburg. Kolumna Aleksandryjska.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.