• Warszawianki 2010. Magda z synem Michaďż˝em w piaskownicy przy ul. Otoliďż˝skiej, Sady ďż˝oliborskie.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Stanisďż˝aw Mikulski. Hans Kloss z serialu ?Stawka wiďż˝ksza niďż˝ ďż˝ycie?, ktďż˝ry w odcinku ?W imieniu Rzeczypospolitej? w Fotoplastikonie przekazywaďż˝ tajne meldunki.


  • Buďż˝garia. lata 60. Baczkowo. Kobiety nanizujďż˝ce liďż˝cie tytoniu.


  • Szwajcaria. lata 50. Lozanna. Skrzyďż˝owanie ulicy Haldimand z ul. ďż˝w. Wawrzyďż˝ca


  • Paďż˝stwa Bliskiego Wschodu na fotografiach z lat 60. Turcja. Antiochia. Bazar pod meczetem.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.