brak, Kolekcja poczt�wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Kopia �wi�tyni Angkor Wat na Mi�dzynarodowej Wystawie Kolonialnej w Pary�u, 1931.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.