brak, Kolekcja poczt�wek stereoskopowych Jacka Dehnela. �wi�tynia i Jerozolima, ok. 1895.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.