brak, Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporter�w. Zatopione statki w porcie w Ostendzie. W tle po lewej wie�e Katedry �w. Piotra i �w. Paw�a.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.