• Wielkopolska lata 50. Wenecja. Ruiny zamku Mikoďż˝aja Na��cza.


  • Francja. 1950-1960. Lens. Jedna z ulic.


  • Polska wyprawa naukowa na Spitsbergen. 1957-1958 r. Spitsbergen. ďż˝adowanie saďż˝ polarnych.


  • Wďż˝ochy. Wenecja. lata 50. Kiosk z gazetami.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Plaďż˝a nadwiďż˝laďż˝ska. Dzieci bawiďż˝ce siďż˝ w Wiďż˝le.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.