• "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Lech Kaczyďż˝ski, Prezydent Polski. Spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyďż˝skiego z Powstaďż˝cami Warszawskimi w Parku Wolnoďż˝ci, 3 sierpnia 2008.


  • Stereoskopowe bajki dla najmďż˝odszych. Maďż˝pki. Scena 1. Maďż˝pki odpoczywajďż˝ na plaďż˝y.


  • Paryďż˝. lata 50. Sala koncertowa Folies Bergere.


  • Niemcy. lata 60. Wernigerode. Ratusz.


  • Afganistan na fotografiach z lat 60. Kabul. Parking rowerowy przed restauracjďż˝.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.