• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Ulica ďż˝wietojaďż˝ska. Katedra pw. ďż˝w. Jana Chrzciciela. Za niďż˝ fragment Nowego Seminarium Duchownego.


  • Ameryka Poďż˝udniowa na fotografiach z lat 1900- 1910. Urugwaj. Montevideo. Panorama miasta. W tle wzgďż˝rze Cerro de Montevideo.


  • Twoja Klisza z Powstania 2011. Zdjďż˝cie konkursowe. ďż˝wiatďż˝o w ciemnoďż˝ci - zdj. Urszula Suďż˝ek.


  • Albania na fotografiach z lat 60. Pogradec. Turyďż˝ci na skarpie nad Jeziorem Ochrydzkim.


  • Grecja. 1900-1910 r. Ateny. ďż˝wiďż˝tynia Nike.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.