• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1910. Rodzina przy ďż˝wiďż˝tecznym stole.


  • Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Rzeďż˝nia. Gdzie siďż˝ to wszystko podziaďż˝o? W sklepach pustki - w Paďż˝stwowych Zakďż˝adach Miďż˝snych haki uginaďż˝y siďż˝ pod ciďż˝arem miďż˝sa. Rawa Mazowiecka, 6 kwietnia 1982 r.


  • Kolekcja pocztďż˝wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Zmartwychwstanie. Chrystus umiera na krzyďż˝u, ok. 1900.


  • Wielkopolska lata 50. Kruszwica. Portal Kolegiaty ďż˝w. Piotra i Pawďż˝a.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Kijďż˝w. Gmach Rady Najwyďż˝szej Ukrainy.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.