• Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Warszawa. Ksiďż˝dz Jerzy. Pierwszy dzieďż˝ stanu wojennego. Ksiďż˝dz Jerzy Popieďż˝uszko idzie w procesji wyprowadzajďż˝cej kopiďż˝ obrazu Matki Boďż˝ej Czďż˝stochowskiej z koďż˝cioďż˝a ďż˝w. Stanisďż˝awa Kostki.


  • Warmia i ďż˝uďż˝awy na fotografiach z lat 50. Olsztyn. Osiedle nad jeziorem Dďż˝ugim.


  • Belgia. 1900-1910 r. Bruksela. Paďż˝ac Sprawiedliwoďż˝ci.


  • Francja. 1950-1960. Angouleme. Katedra ďż˝w. Piotra. Widok na kopu�� i dzwonnicďż˝ ďż˝wiďż˝tynii.


  • Wďż˝ochy. lata 50. Neapol. Warsztat szewski na ulicy.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.