• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Krakowskie Przedmieďż˝cie. Koďż˝ciďż˝ pw. Wniebowziďż˝cia NMP.


  • Twoja Klisza z Powstania 2010. Zdjďż˝cie konkursowe. Fragment muru z datďż˝ 1944 upamiďż˝tniajďż˝cďż˝ wybuch Powstania.


  • Tatry lata 50. Koďż˝cowy etap zjazdu na Koďż˝cielcu.


  • Mikroorganizmy. Fragment rabdozomu z widokiem na ďż˝cianďż˝ od wewnďż˝trz.


  • Wďż˝ochy przed I wojnďż˝ ďż˝wiatowďż˝. ok 1905-1910 r. Merano. Panorama miasta. Na pierwszym planie wieďż˝a koďż˝ciola ďż˝w. Mikoďż˝aja.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.