• Kresy II Rzeczpospolitej. 1920-1939. Lwďż˝w. Rynek. Kolumnada przed wejďż˝ciem do ratusza.


  • Historia Towarzystwa "Zachďż˝ta". Gmach TZSP. Fasada g��wna. Okres miďż˝dzywojenny.


  • Warszawa 2009 r. Praga. Centrum Handlowe Warszawa Wileďż˝ska przy pl. Wileďż˝skim.


  • Powstanie Warszawskie. Polscy oficerowie przed blokiem koszarowym po wyzwoleniu obozu w Lubece. Drugi od prawej mjr Stanisďż˝aw Bďż˝aszczak ?Rďż˝g? ? dowďż˝dca Zgrupowania ?Rďż˝g?, walczďż˝cego w Powstaniu na Starym Mieďż˝cie, Rejon ďż˝rďż˝dmieďż˝cia Pďż˝nocnego. Zestawienie niemieckich zdj�� lotniczych z 30 sierpnia 1944 roku.


  • Szwajcaria. lata 50. Genewa. Paďż˝ac Narodďż˝w.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.