• Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. Powstaniec ze zgrupowania ?Radosďż˝aw? przy wejďż˝ciu do kamienicy, prawdop. Przy ul. Karolkowej 82.


  • Stereoskopowe bajki dla najmďż˝odszych. Maďż˝pki. Scena 4. Maďż˝pka na szczycie kaktusa chroni siďż˝ przed atakiem lwa.


  • Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Jesienne pejzaďż˝e podwawerskie. Z drzewem.


  • Czechosďż˝owacja. lata 60. Bratysďż˝awa. Kamennďż˝ nďż˝mestie. Widok w kierunku ul. ďż˝pitďż˝lskiej.


  • Florencja i Werona na fotografiach z lat 50. Werona. Wieďż˝a Lamberti.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.