• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Skrzyďż˝owanie ulicy Marszaďż˝kowskiej i Alej Jerozolimskich. Widok w kierunku Ogrodu Saskiego. Po lewej widoczna wieďż˝a zegarowa dworca kolei warszawsko-wiedeďż˝skiej, po prawej kamienica Lothego i Hotel Wiedeďż˝ski.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Zbigniew Hoďż˝dys. Wielki fan Fotoplastikonu.


  • Trďż˝jmiasto na fotografiach z lat 60. Gdynia. Nabrzeďż˝e Francuskie. Dďż˝wigi przy Dworcu Morskim.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Lwďż˝w. Renesansowe kamienice na Rynku. W ďż˝rodku Czarna Kamienica


  • Japonia. lata 60. Kobe. Park miejski. Zegar z kwiatďż˝w.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.