• Warszawa przeďż˝omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Koďż˝ciďż˝ Przemienienia Paďż˝skiego Ojcďż˝w Kapucynďż˝w. Zbudowany wedďż˝ug projektu Tylmana z Gameren. Widok od strony Trasy W-Z.


  • Polska na fotografiach z lat 50. Katowice. Paďż˝ac Mďż˝odzieďż˝y. Widok od ulicy Mikoďż˝owskiej.


  • Buďż˝garia. lata 60. Primorsko. ďż˝odzie zacumowane w zatoce morskiej.


  • Francja. 1950-1960. Lens. Pomnik polegďż˝ych ďż˝oďż˝nierzy I wojny ďż˝wiatowej.


  • Miasta dawnych Indii Brytyjskich na fotografiach z lat 50. Indie. Bombaj. Popoďż˝udnie w parku miejskim.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.