• Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Hotel Bristol. Widok od ulicy Krakowskie Przedmieďż˝cie.


  • ďż˝wiat na starych pocztďż˝wkach. 1900-1915. Ukraina. Kijďż˝w. Uliczne sprzedawczynie mleka w droddze na targ.


  • Kujawy. Lata 50. Wďż˝ocďż˝awek. Ulica Brzeska. Bazylika katedralna Wniebowziďż˝cia Najďż˝wiďż˝tszej Maryi Panny.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Dom "Minutta" przy Malďż˝ nďż˝mďż˝stďż˝. Widok z Rynku Staromiejskiego.


  • Stany Zjednoczone. Kolorado. lata 30. Wieďż˝a podtrzymujďż˝ca 300 tonowy kabel mostu Royal George.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.