• Kolekcja pocztďż˝wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Rabuďż˝ kolejowy zatrzymujďż˝cy pociďż˝g, 1895.


  • Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporterďż˝w. Feldmarszaďż˝ek Walther von Brauchitsch w czasie pokazywania na mapie lokalizacji tymczasowego mostu.


  • Austro-Wďż˝gry na fotografiach z lat 1900 - 1910. Fernstein. Prďż˝ba samochodu.


  • Karlove Vary i Oďż˝omuniec na fotografiach z lat 50. Karlove Vary. Nabrzeďż˝e Mďż˝yďż˝skie. Kolumnada mďż˝yďż˝ska. Za niďż˝ budynek Sanatorium III.


  • Jugosďż˝awia. lata 60. Motel przy szosie Belgrad- Sofia.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.