• Namibia. 2011 r. Polna droga na farmie Galton.


  • "Liliputy Europy". 1950-1960 r. Monako. pl. du Palais. Policjant przed Paďż˝acem Ksi���cym.


  • Kambodďż˝a na fotografiach z lat 60. Ankor Wat. Alejka prowadzďż˝ca do bramy g��wnej.


  • Tatrzaďż˝skie krajobrazy na fotografiach z lat 2008-2010. Dzwonki w Dolinie Staroleďż˝nej.


  • Warszawa na fotografiach sprzed II wojny ďż˝wiatowej. Krakowskie Przedmieďż˝cie. Widok spod Paďż˝acu Staszica w kierunku Placu Zamkowego. Od lewej kamienica Ksiďż˝y Misjonarzy i Koďż˝ciďż˝ ďż˝w. Krzyďż˝a.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.