• Mikroorganizmy. Fragment koloni planktonicznych organizmďż˝w - Retolitďż˝w, majďż˝cy 423 miliony lat.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Witold Pyrkosz. ?Duďż˝czyk? z filmu ?Vabank?, ktďż˝ry zachwycaďż˝ siďż˝ zdjďż˝ciami w Fotoplastikonie.


  • Warszawa. 25 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Powďż˝zki cm. Wojskowy. Kwatery polegďż˝ych Powstaďż˝cďż˝w Batalionu "Kiliďż˝ski".


  • Wďż˝gry. lata 60. Budapeszt. Wyspa ďż˝w. Maďż˝gorzaty. Wnďż˝trze kawiarni "Kuba".


  • Stany Zjednoczone. Nowy York. lata 60. Time Square nocďż˝.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.