• Kresy II Rzeczpospolitej. 1920-1939. Lwďż˝w. Katedra ormiaďż˝ska pw. Wniebowziďż˝cia Najďż˝wiďż˝tszej Marii Panny we Lwowie. Fragment dziedziďż˝ca poďż˝udniowego.


  • Meksyk. ok. 1910 r. Santiago de Querďż˝taro. Miejscowa ludno�� na tle akweduktu. (tzw. Los Arcos)


  • Milanďż˝wek 1910-1920. Willa ?Sulima? w trakcie budowy.


  • "Liliputy Europy". 1950-1960 r. San Marino. Jedna z bram na drodze do stolicy.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Kijďż˝w. Staďż˝y cyrk.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.