• Warszawa przeďż˝omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Budowa Mostu Gdaďż˝skiego. Obraz z gďż˝rnego poziomu mostu. Na pierwszym planie robotnik odbierajďż˝cy porcjďż˝ betonu, w tle dďż˝wig przenoszďż˝cy elementy torowiska.


  • Ameryka Poďż˝udniowa na fotografiach z lat 1900- 1910. Wďż˝z konny w drodze przez pustkowia. Poczďż˝tek XX wieku.


  • Krďż˝g W. Wieteski. Urszula Grabowska ? urzďż˝dniczka ZUS.


  • Bristol i Oksford na fotografiach z lat 50. Oksford. Magdalen college.


  • Indonezja. lata 50. Indonezja. Sumatra. Kobiety wchodzďż˝ce do ďż˝wiďż˝tynii.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.