• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Katedra ďż˝w. Jana. Grobowiec kasztelana Zaliwskiego.


  • "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Aleksander Szczygďż˝o, ďż˝wczesny Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyďż˝skiego z Powstaďż˝cami Warszawskimi w Parku Wolnoďż˝ci, 30 lipca 2006.


  • Austria 1950 - 1960. Wiedeďż˝. Gmach Wiedeďż˝skiej Opery Paďż˝stwowej. Widok na skrzydďż˝o od ulicy Kďż˝rntner Strasse.


  • Buďż˝garia. lata 60. Pďż˝owdiw. ul. Konstantina Stoilova. Po lewej minaret Meczetu Djumaia


  • Czechosďż˝owacja. Praga. lata 30. Praga. pl. Pokoju. Fasada g��wna Teatru na Winogradach.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.