• Polska na fotografiach z lat 1965 - 1975. Cieszyn. Ratusz. Widoczny napis "PZPR-witamy V zjazd".


  • "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Lech Kaczyďż˝ski, Prezydent Polski. Spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyďż˝skiego z Powstaďż˝cami Warszawskimi w Parku Wolnoďż˝ci, 3 sierpnia 2008.


  • Chiny. lata 50. Pekin. Zakazane Miasto. Pawilon Najwyďż˝szej Harmonii.


  • Kambodďż˝a na fotografiach z lat 60. Osada nad rzekďż˝.


  • Stany Zjednoczone. lata 50. Harrisburg. Amerykaďż˝ska orkiestra wojskowa.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.