• "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Barbara Mamiďż˝ska, dyrektor Biura Kadr I Odznaczeďż˝ Kancelarii Prezydenta Polski. Spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyďż˝skiego z Powstaďż˝cami Warszawskimi w Parku Wolnoďż˝ci, 30 lipca 2006.


  • Kujawy. Lata 50. Brze�� Kujawski. Koďż˝ciďż˝ ďż˝wiďż˝tego Stanisďż˝awa Biskupa. Drzwi do ďż˝wiďż˝tynii.


  • Szwajcaria. lata 50. Lozanna. Most Grand - Pont.


  • Wďż˝ochy. lata 50. Udine. Gmach partii komunistycznej.


  • Kanada. lata 60. Ottawa. Pl. Konfederacji. Pomnik polegďż˝ych ďż˝oďż˝nierzy kanadyjskich na tle Hotelu Chateau Laurier.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.