• Warszawa przeďż˝omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Widok ul. Wďż˝ski Dunaj od ul. Piwnej. W g��bi widoczny fragment strony Barssa ( dawniej zwana Wschodniďż˝ albo Prawďż˝). Zabudowa zrekonstruowana zostaďż˝a 1949-53r.


  • Londyn dwďż˝ch pokoleďż˝. Nowe, tama na Tamizie, zbudowana w 1982 r. w celu zapobieďż˝enia zalewaniu Londynu w trakcie powodzi.


  • Hiszpania. 1900-1910 r. Madryt. Madryt. Casa de la Villa de Madrid na Plaza de la Villa.


  • Jugosďż˝awia. lata 60. Nisz. Hotel Ambasador. Widok z ul. Kralja Milana .


  • Szwajcaria. lata 50. Lozanna. Ulica ďż˝w. Wawrzyďż˝ca.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.