• Krakďż˝w i okolice lata 50. Ojcowski Park Narodowy. Skaďż˝y wapienne.


  • Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. Wiercenie studni artezyjskiej na terenie magazynďż˝w Haberbuscha i Schielego, nakazane przez powstaďż˝cze wďż˝adze cywilne miasta w poďż˝owie sierpnia 1944 r.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Michaďż˝ Fogg. Prawnuk Mieczysďż˝awa Fogga, ktďż˝rego piosenki umilajďż˝ czas w Fotoplastikonie.


  • Chiny. lata 50. Pekin. ďż˝wiďż˝tynia Nieba. Brama w ďż˝cianie Echa.


  • Japonia. Przeďż˝om XIX i XX wieku. Tokio. ďż˝wiďż˝tecznie udekorowana ulica.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.