• Warszawa przeďż˝omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Wylot trasy w kierunku Dworca Gdaďż˝skiego.


  • Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. 1942. ďż˝oďż˝nierze niemieccy w trakcie zaďż˝adunku dzieďż˝ sztuki z budynku Towarzystwa Zachďż˝ty Sztuk Piďż˝knych przy pl. Maďż˝achowskiego 3, przemianowanego na Haus der Deutschen Kultur..


  • Zamki Francji na fotografiach z poczďż˝tku XX wieku. ok 1900-1910 r. Paryďż˝. Wersal. Galeria Bitew.


  • Polska wyprawa naukowa na Spitsbergen. 1957-1958 r. Spitsbergen. Nocna wyprawa przez fiord.


  • Bristol i Oksford na fotografiach z lat 50. Oksford. "Jesus College". Dziedziniec.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.