• Warszawa w czasie II wojny ďż˝wiatowej. Powstanie Warszawskie. Dwaj powstaďż˝cy na zbombardowanej ul. Kredytowej przy wylocie na pl. Dďż˝browskiego.


  • Czechosďż˝owacja. lata 60. Ostrawa. Nowy Ratusz. Widok z ul. 30 kwietnia.


  • Londyn. lata 60. Wnďż˝trze Katedry Westminsterskiej.


  • Indonezja. lata 50. Indonezja. Sumatra. Dzieci pozujďż˝ce do zdjďż˝cia.


  • Kambodďż˝a na fotografiach z lat 60. Ankor Wat. Ruiny zespoďż˝u ďż˝wiďż˝tyďż˝.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.