• Mikroorganizmy. Caďż˝a kolonia z charakterystycznymi zakoďż˝czeniem zwanym apendyks.


  • Miasta dawnych Indii Brytyjskich na fotografiach z lat 50. Indie. Bombaj. Popoďż˝udnie w parku miejskim.


  • Indonezja. lata 50. Indonezja. Sumatra. Chata w sercu dďż˝ungli.


  • Palestyna na fotografiach z przeďż˝omu XIX i XX wieku. ok. 1900 r. Betlejem. Bazylika Boďż˝ego Narodzenia.


  • Stany Zjednoczone. Dwudziestolecie miďż˝dzywojenne. Georgia. Zbiďż˝r baweďż˝ny.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.