• Twoja Klisza z Powstania 2010. Zdjďż˝cie konkursowe. Uczestnicy gry rozpoczynajďż˝ grďż˝ z punktu startowego zlokalizowanego na Rynku Nowego Miasta.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Irena Kozďż˝owska. Fotoplastikon odwiedzaďż˝a regularnie z mamďż˝ jako dziecko.


  • Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporterďż˝w. Mimo ciďż˝kich warukďż˝w drogowych ciďż˝ka artyleria jest w stanie sama torowaďż˝ sobie drogďż˝.


  • "Liliputy Europy". 1950-1960 r. San Marino. Letni kiosk z napojami.


  • Wďż˝ochy. Rzym. 1958 r. Ponte Sisto. Widok od strony Lungotevere della Farnesina.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.