• Kresy II Rzeczpospolitej. 1920-1939. Lwďż˝w. Katedra ormiaďż˝ska pw. Wniebowziďż˝cia Najďż˝wiďż˝tszej Marii Panny we Lwowie. Fragment dziedziďż˝ca poďż˝udniowego.


  • Warszawa przeďż˝omu lat 50. i 60. w obiektywie Zbigniewa Szczypki. Ruiny teatru "Nowoďż˝ci". Widok na pozostaďż˝oďż˝ci widowni od strony zburzonej sceny.


  • Historia Towarzystwa "Zachďż˝ta". Fragment instalacji. Okres powojenny.


  • Grecja. 1900-1910 r. Grecja. Fragment ogrodu ďż˝wiďż˝tynnego.


  • Londyn. lata 50. Pomnik Krďż˝lowej Wiktorii. (Victoria Memorial). W tle Paďż˝ac Buckingham.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.