• Milanďż˝wek 1910-1920. Willa ?Dworek?.


  • Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. ďż˝azienki. Dwa posďż˝gi.


  • Polska XX wieku na fotografiach stereoskopowych. 1911 r. Skauci w zaborze rosyjskim. Zdjďż˝cie grupowe na dziedziďż˝cu


  • Buďż˝garia. lata 60. Sofia. Kopuďż˝a soboru ďż˝w. Aleksandra Newskiego


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Tyďż˝ski Dwďż˝r i widok na koďż˝ciďż˝ Najďż˝wiďż˝tszej Marii Panny przed Tynem od wschodu.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.