• Toruďż˝ na fotografiach z lat 50. Mury obronne. Widok od strony Wisďż˝y na zabudowďż˝ ulicy pod Krzywďż˝ Wie��


  • Albania na fotografiach z lat 60. Elbasan. Dzieci bawiďż˝ce siďż˝ przy antycznej studni.


  • Podrďż˝ po ZSRR przeďż˝omu lat 50. i 60. Lwďż˝w. Cmentarz ďż˝yczakowski. Grďż˝b Iwana Franki.


  • Polska wyprawa geodezyjna do Wietnamu. 1957 r. Chrzest Neptuna na rďż˝wniku.


  • Paďż˝stwa Bliskiego Wschodu na fotografiach z lat 60. Turcja. Ankara. ďż˝aďż˝nie rzymskie.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.